Árvai Attila honlapja

Parapszichológus, tanatológus, író, költő

 

Árvácska

Szép árvácska mutass utat
Megyek merre szíved mutat
A világon csak neked hiszek
Csalódtam az embereket

Míg utat mutatsz kicsi virág
Ábrándomban megjelent
Egy tiszta, boldog, szép új világ
Mi országodban feldereng…

Árvácska a lelkem titka
Ki elvezet most engemet
E rossz világból, mert nem bírja
Megmenti a szívemet…

Ez kicsi virág nem hazudik
Megszépíti szobánkat
Elvezet most mindnyájunkat
Látunk majd sok csodákat

Lásd meg a Te virágodban
Hogyha egyszer ránézel,
Színt hoz majd a világodba
S meglásd, eltölt reménnyel…

Kis árvácska jó virágom
Édesanyám kedvence
Mindig mikor megpillantom
Róla jut az eszembe

Szeresd a kis virágodat,
Mert ha elhal melletted
Bármily jó a szíved, lelked…
Hogyha fényes, jó is kedved…
…Egy nap elhagy reményed…


Árvai Attila© 2012-04-17

Ajánlott kiadványok:

INTERJÚ A HALÁLLAL

Részlet a könyv fülszövegéből:

"A szerző legutóbbi müve az Interjú a Halállal már egy átfogó, részletes tanúbizonysága a hosszú kutatómunka eredményének. Ebben a könyvben néhány érdekes esettanulmányon túl a szerző rávilágít a halálközeli élmények mélyebb összefüggéseire, azok lehetséges okaira, jellemformáló erejére. A kötetben utalásokat és idézeteket olvashatunk az egységes világszemléletről, a "Minden Egy" igazságáról, az élményekből levonható tanulságokról és az öncélú emberi viselkedés következményeiről. A könyv Olvasója ráébred, hogy az életben meghozott döntéseinknek, gyakran jelentéktelennek tünő lépéseinknek súlya van..
A könyv csúcspontja, az Interjú a Halállal c. fejezet egy különleges párbeszédes formában megfogalmazott megtapasztalás, melynek átélője saját Isteni Lényével folytat elmélyült beszélgetést. A korábban erősen materialista világszemléletü ember megvilágosodása is ez egyben, aki az élmény után a környezete legnagyobb meghökkenésére egészen derüsen, félelem és borzongás nélkül beszélt az átélt tapasztalatairól."

Részlet a könyv Bevezetőjéből:

"Interjú a Halállal? - kérdezhetnénk a címet olvasván.
Tulajdonképpen, ha nem is pontosan a Halállal készítettem interjút, olyan emberek vallomásait közlöm ebben a könyvben oldalakon keresztül, akiknek már volt alkalmuk a közelébe kerülni... Akik olvasták korábbi kiadványaimat, a Halálközeli Élmények Magyar Földön vagy a Paranorma - címűt, azok sejtik munkásságom lényegét. Én azóta sem hagytam fel a halálközeli állapotok kutatásával, és az elmúlt 10 esztendőben több mint 800 emberrel sikerült felvennem a kapcsolatot, akik életük folyamán különös, nem midennapi tapasztalatokkal lettek gazdagabbak...
Ez a kötet nem hivatott bebizonyítani most sem és a jövőben sem a halál utáni élet létezését, bár...Mára neves szakemberek, köztük orvosok is letették voksukat a halálközeli élmények létezése mellett.
Természetesen számos új történetet közlök most is, azonban ismertetem új elképzeléseimet a síron túli világról, reinkarnációról, a karma ok-okozati összefüggéseiről, a mélyebb lelki tanításokról, a minden egy holisztikus világszemléletéről, de lesz ebben a kötetben némi őszinte vallomás a saját életemről is...valóban lesz a könyben egy Interjú a Halállal című fejezet."